Vastgoedmedewerker | Agence Van den Abeele

Financieel beheer van vastgoed in Brugge.

Onze experts regelen de financiën van uw vereniging van mede-eigenaars tot in de puntjes. Als syndicus zorgen wij ervoor dat uw boekhouding transparant, duidelijk en correct is. En steeds voldoet aan de laatste wetgeving. Een pak van uw hart!

voordelen syndicus.
voordelen syndicus.
voordelen syndicus.
voordelen syndicus.
voordelen syndicus.
voordelen syndicus.

1.

Efficiënt vermogensbeheer.

Onze experts beheren het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars (VME) waar u lid van bent. Met een syndicus bent u ontzorgd.

2.

Afrekening van het verbruik.

Als syndicus maken we per boekperiode een afrekening op van het gemeenschappelijk en privéverbruik. U krijgt:

  • Kostenopgave per kostensoort en per verdeelsleutel
  • Tabel die de verdeling weergeeft van de kosten tussen de mede-eigenaars of een individuele afrekening van de te verdelen kosten
  • Vermogensstaat van de vereniging van mede-eigenaars
3.

Verdelen van vermogen over rekeningen.

Het vermogen van de vereniging zetten we in zijn geheel op verschillende rekeningen. Waaronder een verplichte rekening voor het werkkapitaal, plus een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal. Met een syndicus hoeft u daar dus niets van aan te trekken.

4.

Inzage gegevens.

Wij zorgen als syndicus ervoor dat u en de andere mede-eigenaars inzage hebben in alle niet-private documenten en gegevens over de mede-eigendom.

5.

Nauwkeurige boekhouding.

Onder financieel beheer valt ook de volledige boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars. We doen dat op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde manier, volgens het door de Koning opgesteld rekeningstelsel.

6.

Opmaak van de begroting.

Syndicus Agence Van den Abeele maakt een begrotingsraming op voor de lopende uitgaven en de te verwachten buitengewone kosten. Deze begrotingen leggen we jaarlijks voor aan de algemene vergadering.

Huis huren kopen Brugge | Agence Van den Abeele

Benieuwd hoeveel een syndicus kost?

Vraag uw gratis offerte aan

Of lees eerst hoe wij u kunnen helpen met het administratief en technisch beheer.