Nieuws

Opgelegde wettelijke maatregelen in mede-eigendom

Syndicus
02 juni 2015

Liftmodernisatie

Vele mede-eigenaars zijn reeds op de hoogte van de verplichtingen inzake de liftmodernisatie. Ter info zetten we de eind data hieronder nog eens op een rij, afhankelijk van het jaar van inwerkingstelling van de lift.

  • 1 januari 2015 voor liften in werking vanaf 1 april 1984
  • 1 januari 2017 voor liften in werking tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984
  • 1 januari 2013 voor liften in werking voor 1 januari 1958

Intussen is de Federale Overheidsdienst Economie overgegaan tot de eerste controles en heeft enkele sancties opgelegd. Per vastgestelde inbreuk zijn de boetes niet mals !

Dakisolatie

Op 1 januari 2015 is de Vlaamse norm voor dakisolatie in voege getreden.
Dit houdt in dat een niet of zeer slecht geïsoleerd dak zwaarder doorweegt bij de evaluatie van de woningkwaliteit.

Dit heeft ernstige gevolgen voor mede-eigenaars van appartementen. Hier zijn niet alleen technische gevolgen aan verbonden maar ook financiële...
Zo zal vaak bij het plaatsen van isolatie op een dakterras de dorpels en eventueel balustrades dienen verhoogd te worden. Ook schuiframen kunnen mogelijk moeten worden verkleind.

Bij het niet isoleren van het dak in een appartementsgebouw met meerdere verdiepingen zullen ook de appartementen op de niet-bovenste verdiepingen gestraft worden. Er wordt immers gesteld: "Het dak is een gemeenschappelijk deel waarbij het bij alle appartementen hoort". Hierdoor dreigen dus bij niet tijdige isolatie van de daken ook verhuurde appartementen op bijvoorbeeld het appartement op de gelijkvloerse verdieping als onbewoonbaar verklaard te worden!

Condensatieketels

Alsof bovenstaande nog niet genoeg is er als gevolg van een Europese richtlijn een verplichting waarbij vanaf 26 september 2015 er enkel nog condenserende verwarmingsketels mogen worden gefabriceerd. Ook deze maatregel is gevormd om meet energie-efficiënt om te gaan in woningen en appartementen.

Dit kan zeer zware gevolgen hebben voor oudere gebouwen waarbij bij het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie ook vaan zeer ingrijpende aanpassingen aan de schouwen of in sommige gevallen een volledige nieuwe schoorsteen nodig zal zijn.

Financiering

Jaarlijks is de syndicus gehouden om op de algemene statutaire vergadering het reservekapitaal op de agenda op te nemen.

ER ZIJN STEEDS PRO'S EN CONTRA'S...

Lang niet alle VME's hebben een reservekapitaal opgebouwd of zijn slechts pas begonnen wanneer deze maatregelen aan het licht kwamen, waardoor er vaak zeer diep in de buidel dient getast te worden. Of in de ergste gevallen enkelen hun appartement dienen te verkopen.

In huidige tijd is het algemeen geweten dat "de banken niet meer meewillen", of enkel nog indien alle individuele mede-eigenaars integraal aansprakelijk zijn voor de aanzuivering van achterstallen. Dit kan enkel mits een unaniem akkoord van alle mede-eigenaars en blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar om verstaanbare redenen.

Zolang er geen degelijk product in de bankwereld wordt aangeboden om een eventuele financiering naar een vereniging van mede-eigenaars mogelijk te maken zal iedere eigenaar voorlopig voorzichtig dienen om te springen met investeringen en eventueel een investeringsspaarpotje dienen aan te leggen.

Uiteindelijk is dit niet zo verschillend als wanneer men eigenaar is van een alleenstaande woning waarbij zelfde maatregelen gelden.

Om dit allemaal in goede banen te leiden kunt u beroep doen om een professioneel syndicus. Als syndicus met houder van AES kwaliteitscertificaat kunnen wij u met raad en daad bij staan voor eventuele vragen hieromtrent.

Wij geven alvast mee dat er jaarlijks kan gestemd worden op een algemene vergadering om een reservekapitaal voor dergelijke zaken aan te leggen, bij het tijdig aanleggen van een dergelijke spaarpot valt de eindfactuur vaak niet zo zwaar als initieel gedacht.

Zoek je een professionele syndicus?

Syndicus

Wij kunnen u helpen!