Nieuws

Hoe zit de stookoliepremie in een VME in elkaar?

Syndicus
06 juli 2022

Stookoliepremie in een VME

Naast een regeling voor gas is er nu ook een compensatieregeling voor de bewoners van appartementsgebouwen waar collectief op stookolie of propaan wordt verwarmd. Het wetsontwerp met betrekking tot de stookoliepremie heeft ondertussen met succes het wetgevend proces doorlopen en is op 29 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Concreet

Gezinnen die in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom wonen met verwarming op huisbrandolie of op propaan via een gemeenschappelijke installatie zullen de premie kunnen aanvragen. Zij moeten daarvoor naast gegevens als naam, rijksregisternummer, adres, … ook het KBO-nummer van de VME in hun aanvraag vermelden.

De éénmalige premie van 225 euro zal toekomen aan iedere rechthebbende die tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 een levering ontving van een Belgische onderneming bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats. Aan zij die op hetzelfde adres wonen en deel uitmaken van hetzelfde gezin wordt er één verwarmingstoelage toegekend. Rechtspersonen die binnen het gebouw gevestigd zijn hebben geen recht op de premie.

Wat houdt dit in voor de syndici en mede-eigenaars?

Voordat de bewoners de premie kunnen aanvragen zal de syndicus via een informatieplatform www.fuelpremium.be en éénmalig per gebouw enkele gegevens moeten ingeven.

Het betreft:

  • het KBO-nummer van de VME
  • het ondernemingsnummer van de leverancier
  • het klantnummer op de factuur
  • het factuurnummer
  • de factuurdatum
  • de datum van de levering
  • de kopie van de factuur van de bestelling van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming of de afrekening van de onderneming in het geval van termijnbetalingen die bewijst dat de rechthebbende in orde is met de betalingen
  • het betalingsbewijs van de factuur
Vastgoedoverleg Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

Hoe moeten bewoners hun premie aanvragen?

Zodra de gegevens door de syndicus zijn ingegeven kunnen de bewoners, op basis van het KBO-nummer van VME, hun individuele aanvraag indienen. Het informatieplatform is sinds gisteren operationeel.

De deadline voor het indienen van premieaanvragen is 10 januari 2023.

Wacht op communicatie van uw syndicus!

Het is als syndicus belangrijk om naar de bewoners van het appartementsgebouw duidelijk te communiceren wanneer de gegevens zijn ingegeven en zij hun aanvraag kunnen indienen.

Zolang de syndicus de gegevens van het gebouw in het platform niet heeft ingegeven, zal de bewoner bij het indienen van een individuele aanvraag een weigering ontvangen.

Check ook zeker deze nuttige FAQ van de FOD Economie met relevante vragen en antwoorden.

Bron: CIB.be

Heeft u nog verdere vragen?

Contact