Advies

Verwarming met urentellers

06 oktober 2021

Vele gebouwen uit de jaren 60 en 70 zijn uitgerust met een centrale stookplaats op ofwel gas of mazout. Vele stookketels zijn intussen al vervangen door een nieuwer type, eventueel van het condenserende type.

Vaak wordt hierbij niet het meetsysteem zelf veranderd en blijven de urentellers behouden.

Hoe werken urentellers?

Urentellers meten in principe het aantal uur dat uw appartement verwarming vraagt. Wanneer uw thermostaat het zoneventiel aanstuurt dan begint de teller te meten. Wanneer het appartement dan de correcte temperatuur heeft bereikt dan stuurt de thermostaat opnieuw het zoneventiel aan om te sluiten. Op dat moment stopt de teller dan met meten.

In appartementsgebouwen met verschillende configuraties word vaak aan deze getelde uren een vastgelegde correctiefactor toegevoegd. Het is dus steeds mogelijk dat u voor een ander aantal uren wordt aangerekend dan dat de meter zelf aanduidt.

Of uw appartement over een correctiefactor beschikt of niet kan je makkelijk vragen bij uw syndicus.

Agence Van den Abeele Huizen Brugge | Agence Van den Abeele

Hoe kan ik zo economisch mogelijk verwarmen met urentellers?

Gezien de teller wordt aangestuurd via de thermostaat is het belangrijk om dus steeds ervoor te zorgen dat de thermostaat de correcte temperatuur van de kamer kan waarnemen. Ook is het belangrijk dat de radiatoren in de ruimte met de thermostaat vrij zijn en een maximale verwarmingsfunctie hebben, zo kan de ruimte maximaal opgewarmd worden in een zo kort mogelijke tijdspanne.

Het is dus belangrijk om volgende zaken in acht te nemen in de ruimte met de thermostaat

  • Regel de temperatuur enkel door de thermostaat te bedienen
  • Open alle radiatorkranen volledig op maximum
  • Houd de werking van de thermostaat in de gaten, zorg dat deze niet zonder batterij valt

Wat met de andere ruimtes?

De andere ruimtes kunnen in principe verwarmd worden wanneer de thermostaat aan staat. Hier hebben de radiatoren zelf weinig of geen invloed op de werking van de thermostaat zelf, dus kunt u de kranen hier regelen naar gelang de gewenste temperatuur in die ruimte.

Op zoek naar een syndicus?

Syndicus

Ontdek hier wat wij voor u kunnen betekenen