Advies

Het nieuwe goederenrecht

06 oktober 2021

Ondertussen is het al bijna drie jaar geleden dat de hervormde wet op de mede-eigendom in werking trad. De inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht begin deze maand heeft echter ook een invloed op de wet op de mede-eigendom.

Op zich werd er (voorlopig?) inhoudelijk niets gewijzigd, de grootste wijziging is dat de gekende nummering ‘577-…’ niet meer van toepassing is.

De bepalingen met betrekking tot mede-eigendom zijn voortaan terug te vinden onder de artikelen 3.78 en 3.100 BW.

Agence Van den Abeele Vastgoedbeheer | Agence Van den Abeele

Dit impliceert wel dat een groot deel van de documenten van een VME dienen te wijzigen. Zo denken we aan bijvoorbeeld aan de reglement van interne orde en eventuele andere documenten welke verwijzingen hebben naar de oude artikels.

Zoals reeds meegegeven heeft de wetgever met het nieuwe Boek III van het BW inhoudelijk niet geraakt aan de regels van het appartementsrecht, maar wordt enkel een nieuwe nummering van de artikelen doorgevoerd. Dit betekent dat een wijziging van de statuten of het reglement van interne orde zich momenteel niet opdringt. Indien er op korte termijn een aanpassing van de statuten of het reglement van interne orde in de pipeline zit, kan het zeker geen kwaad om de nieuwe nummering mee op te nemen.

Een aanpassing van de nieuwe nummering kan de transparantie en duidelijkheid op termijn alleen maar ten goede komen.

Heeft u nog vragen hierover?

Contacteer ons!

Contacteer ons team gerust!