Nieuws

Glasnorm verstrengt opnieuw!

Verhuren
10 juli 2022

Op 1 januari 2023 wordt de dubbelglasnorm verder verstrengd.

Sinds 2020 wordt de aanwezigheid van enkel glas gequoteerd als gebrek in het technisch verslag woningkwaliteit. Tot en met 31 december 2022 gaat het echter ‘slechts’ om een gebrek categorie I, dat op zichzelf niet volstaat voor een ongeschiktheid. Daar komt op 1 januari 2023 verandering in: de afwezigheid van dubbel glas in meerdere woonlokalen (living, keuken, slaapkamer) wordt vanaf dan een gebrek categorie II, wat gelijk staat aan een ongeschiktheid. Net als bij dakisolatie geldt dat het gebrek niet wordt aangekruist als de eigenaar een EPC kan voorleggen met een voldoende laag kengetal.

Syndicus Van den Abeele | Agence Van den Abeele

Wordt concreet gequoteerd als gebrek: "het ontbreken van de vereiste dubbele beglazing in de woonlokalen en de badkamer, inclusief dakvlakramen en lichtkoepels." De controle gebeurt visueel. De woningcontroleur houdt geen rekening met de isolatiewaarde van de beglazing.

Dubbelwandige lichtkoepels worden aanvaard als dubbele beglazing, net zoals meerwandige kanaalplaten, zoals die voor verandadaken gebruikt worden. Voorzetbeglazing wordt aanvaard wanneer die dubbelwandig is.

Vanaf 1 januari 2023

Vanaf die datum wordt het aankruisen van dit gebrek als een categorie II mogelijk. De woningcontroleur zal dit doen wanneer de dubbele beglazing ontbreekt in meerdere woonlokalen. Een woning is dus niet ongeschikt wanneer enkel in de living of de keuken dubbel glas ontbreekt ,maar wel wanneer dat bij beiden het geval is.

Noteer dat het geheel ontbreken van glas (dus ook van enkele beglazing) nog op andere plaatsen in het technisch verslag voor zware gebreken zorgt, in het bijzonder vanwege het niet vriesvrij/wind- en waterdicht kunnen houden van de woning.

7 of meer gebreken categorie I = ongeschikt

Is er slechts in één woonlokaal enkel glas aanwezig, dan blijft het ook na 1 januari 2023 gaan om een gebrek categorie I. In principe zijn aan deze gebreken geen sancties verbonden. Maar let op: een woning met 7 of meer gebreken categorie I wordt ook ongeschikt verklaard. Zeven of meer gebreken categorie I worden immers gelijkgesteld aan een gebrek categorie II.

EPC-kengetal

Net zoals bij de dakisolatie zal het gebrek betreffende enkel glas niet aangekruist worden wanneer de eigenaar een EPC kan voorleggen met een voldoende laag kengetal. Dat kengetal moet lager zijn dan:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

Enkel in woonlokalen en badkamer!

Weet tot slot dat de glasnorm expliciet van toepassing is op woonlokalen en de badkamer. Enkel glas in een garage wordt dus niet gequoteerd. Hetzelfde geldt voor glaspartijen in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, behoudens wanneer het gaat om een gemeenschappelijk woonlokaal (een collectieve living in een studentenverblijf of een cohousing) of een badkamer.

Advies nodig om uw woning of appartement te verhuren?

Contact