Advies

Wat is indexeren van de woninghuur?

02 augustus 2019

Over het moment waarop u de woninghuur indexeert, bestaan veel misverstanden. We zetten nog eens alles op een rijtje al raden wij u aan om een goede rentmeester onder de arm te nemen en zo een optimaal rendement te genieten.

INDEXERING IS NIET VERPLICHT?

De indexering moet niet noodzakelijk in het huur­contract voorzien zijn. Ook als er geen indexerings­clausule in staat, mag u jaarlijks indexeren. Enkel als het huurcontract een indexaanpassing uitdrukkelijk uitsluit, kan er geen indexering gebeuren.

De indexering van de huurprijs aan de schommelingen in de index kan door de verhuurder één keer per jaar aangevraagd worden.

Financieel beheer vastgoed | Agence Van den Abeele

HOE BEPAAL JE DE NIEUWE HUURPRIJS?

De belangrijkste elementen voor de bepaling van de nieuwe huurprijs zijn de oorspronkelijke huurprijs en de datum van ondertekening en inwerkingtreding van het huurcontract. U mag als verhuurder indexeren op de verjaardag van de ingangsdatum van het huurcontract en niet op de verjaardag van het sluiten van het huurcontract.

De nieuwe huurprijs is de basishuurprijs vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van de huurovereenkomst en gedeeld door gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

WAT ALS DE HUURPRIJS JARENLANG NIET WERD GEÏNDEXEERD?

De nieuwe huurprijs geldt in principe enkel voor de toekomst. U kunt wel nog tot maximaal drie maanden teruggaan in de tijd.

Bron: elfri.be

Uw woning laten beheren?

Ontdek hier onze diensten

... en geniet van een optimaal rendement