Advies

Wat met huurschade?

20 november 2020

Huurschade is de ergste nachtmerrie van elke verhuurder, die het rendement van de huur ernstig aangetast ziet.

WAT ZEGT DE WET OVER HUURSCHADE?

Het burgerlijk wetboek regelt de algemene verplichtingen van de huurder. in artikel 1731:

Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd.

Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.

SITUATIE 1: ER IS GEEN PLAATSBESCHRIJVING

In dat geval wordt de huurder geacht het goed ontvangen te hebben in dezelfde staat waarin hij/zij het achterliet. De wet laat wel toe dat de verhuurder toch het tegenbewijs kan leveren, zelfs met getuigen en vermoedens.

Rondleiding nieuwe woning | Agence Van den Abeele

SITUATIE 2: ER IS WEL EEN PLAATSBESCHRIJVING

In dit geval kan de verhuurder geruster zijn. De huurder moet het goed achterlaten in exact dezelfde staat als deze die beschreven is. Meteen blijkt zeer duidelijk het nut van een goede en duidelijke plaatsbeschrijving.

DE HUURSCHADE BEWIJZEN MET ONDERLINGE VASTSTELLING

Het sterkte wapen is de onderlinge vaststelling van schade. Dit is nadien onweerlegbaar. De enige discussie kan dan enkel nog bestaan over het bedrag van de huurschade.

DE HUURSCHADE BEWIJZEN MET EEN PV VAN VASTSTELLING

Het PV van vaststelling wordt opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder, een openbaar ambtenaar. Deze vaststellingen hebben authentieke waarde. Voor een PV van vaststelling mag U al snel rekenen op een paar honderd euro. Deze kosten zijn in principe niet verhaalbaar op de huurder.

CONCLUSIE

Laat U goed begeleiden bij het vaststellen van huurschade, want het zal een wereld van verschil betekenen bij een eventuele latere procedure om de schade te recupereren.

Verhuren zonder zorgen?

Ontdek hier

... hoe wij u vast kunnen helpen