Nieuws

Conformiteitsattest - Borstweringen

Verhuren
28 januari 2022

De invoeging van het conformiteitsattest bij verhuringen waarover we u eerder al hebben bericht heeft een grotere inpact dan door velen vermoed.

Wij ontvingen we heel wat vragen over de regels rond balustrades en borstweringen. De aanleiding: bij woningcontroles van appartementen in het gebouw quoteerde de controleur een gebrek omdat de borstweringen en balustrades niet voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen. Het gaat bovendien om een gebrek categorie II, wat resulteert in de ongeschiktheid en dus de onverhuurbaarheid van de woning.

Geen nieuwe norm, wel nieuw strenger gevolg

Deze normen rond borstweringen en balustrades zijn in principe niet nieuw: ze zitten al sinds 2019 ingekapseld in de technische verslagen. Maar, op 1 januari 2021 werden de rechtsgevolgen wel een stukje zwaarder: op dat moment werd het gebrek er één van categorie II. Dat resulteert in een rechtstreekse link met de ongeschiktheid. Voordien ging het om een 9-punter en was die link er niet automatisch. De valpreventie door middel van adequate en stevige balustrades en borstweringen heeft daardoor opnieuw een stukje aan belang gewonnen.

Agence Van den Abeele Brugs Vastgoed | Agence Van den Abeele

De regels nog even kort samengevat

Gebreken aan balustrades en borstweringen worden gequoteerd onder rubriek 232 en 233 van het technisch verslag inzake woningkwaliteit.

Om voldoende veilig te zijn moet een bestaande borstwering/balustrade aan (alle) volgende vereisten voldoen:

  • de borstwering is stevig
  • de borstwering is stevig verankerd in de ruwbouwconstructie
  • de onderste helft van de borstwering is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of kruipen
  • eventuele openingen in de bovenste helft van de borstwering zijn klein zodat niemand er doorheen kan kruipen
  • indien aan bovenstaande vereisten is voldaan, volstaat een hoogte van 75cm

opgelet! Bij renovaties en wegnemen van borstweringen dient er steeds aan de nieuwe normen op het moment van plaatsen voldoen, dit kan tot 120cm hoog zijn.

Indien een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak beschouwd.

Borstweringen en balustrades voor lage ramen vallen hier onverkort onder. Lage ramen zijn ramen waarvan de onderzijde zich op het niveau van de vloer van de betrokken ruimte bevindt, of waarvan de vaste borstwering, meestal de muur, een beperkte hoogte heeft.

Laat dit nu net een van de meest typerende eigenschappen zijn van de Brugse woningen waarbij deze opmerking vaak terug te vinden is op het verslag van technische controle.

In deze gevallen ontstaat het risico om uit het raam te vallen. Vanaf de eerste verdieping van een woning kan dit ernstige gevaren meebrengen.

Het is daarom belangrijk dat de onderzijde van een opengaand raam vanaf de eerste verdieping zich minstens op 75 cm boven de vloer bevindt. Indien lager is een borstwering noodzakelijk die een gelijkaardige veiligheidshoogte biedt. Uiteraard geldt dit niet voor de deuren of ramen die toegang geven tot terrassen en balkons. Het geldt daarentegen wel wanneer een laag raam toegang geeft (bedoeld of onbedoeld) tot een plat dak. Hier is het valrisico beperkt, maar indien het raam zich op minder dan twee meter van de rand van het plat dak bevindt, is ofwel een borstwering rond het plat dak noodzakelijk, ofwel een borstwering aan het lage raam.

Vanaf de eerste verdieping is ook bij vaste ramen tot op de grond of met een lage borstwering een nazicht nodig. Enkele beglazing biedt bijvoorbeeld geen valbeveiliging, wanneer iemand tegen de ruit zou vallen.

Bekijk hier enkele voorbeelden uit het technisch handboek.

Vergunning plichtig!

In principe volstaat het om een borstwering te plaatsen aan de buitenzijde van het betreffende raam, echter kan dit niet zomaar. In Brugge zijn dergelijke wijzigingen vergunning plichtig.

Er dient dus een omgevingsvergunning aangevraagd te worden om deze werken uit te mogen voeren. De doorlooptijd van een dergelijke vergunning kan tot enkele maanden oplopen, hier reeds proactief handelen is dus zeker de boodschap om leegstand of een opname op de lijst van onbewoonbare panden te vermijden.

bron: CIB.be

Contacteer ons

Contact