Nieuws

Asbestinventarisattest in aantocht

Algemeen
19 mei 2021

Het decreet dat de invoering van een asbestinventarisattest regelt is onlangs goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Wie een woning verkoopt die voor 2001 werd gebouwd, zal in de toekomst over een dergelijk attest moeten beschikken.

Bouwplan Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

WAT HOUDT HET ASSBESTINVENTARISATTEST IN?

De inhoud van het attest zal meegedeeld moeten worden bij het sluiten van de onderhandse verkoopsovereenkomst. In alle authentieke akten neemt de notaris dan op of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver.

Het attest zal aan de koper de nodige info verschaffen over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in de woning. Er wordt vermoed dat er in de Vlaamse gebouwen nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zouden zijn.

Het asbestinventarisattest zou vanaf 2022 ook worden opgenomen in de digitale woningpas. De inventaris zal worden opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. De gegevens hieruit worden behandeld door de OVAM die een asbestinventarisattest genereert.

Bron: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Correct advies over uw woning?

Contacteer ons hier