Nieuws

Verplichte rookmelders in huurpanden

Verhuren
02 april 2021

Een rookmelder kan levens redden!

Het plaatsen van rookmelders in een woning is dan ook aan te raden, en in veel gevallen ook verplicht.

Voor welke woningen zijn rookmelders verplicht?

Er is een rookmeldersplicht voor huurwoningen, nieuwbouwwoningen en woningen die worden gerenoveerd, en woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

Wanneer moet uw huurwoning van rookmelders voorzien zijn?

Als u een nieuw huurcontract afsluit voor een huurwoning (na 1 januari 2013), moet die woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor oudere huurcontracten (afgesloten voor 1 januari 2013) is er een gefaseerde invoering.

Vanaf wanneer geldt de rookmeldersplicht?

Vanaf 1 januari 2016 zijn rookmelders verplicht voor private huurwoningen die zijn gebouwd voor 1945.
Voor woningen vanaf 1945 gaat de verplichting in op 1 januari 2019.

Wie moet de rookmelders plaatsen en onderhouden in uw huurwoning?

De verhuurder moet zorgen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Als de verhuurder heeft gekozen voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder tijdig de batterijen vervangen. Hiervoor kan men eventueel beroep doen op de rentmeester van de woning of appartement

Wat als uw huurwoning niet op tijd de verplichte rookmelder(s) heeft?

De woning voldoet niet meer aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode en is dus niet meer “conform”. De verhuurder kan voor de woning dan ook geen conformiteitsattest krijgen. Een woning zonder de nodige rookmelders is niet ongeschikt, maar het verhuren ervan is wel strafbaar.

Over hoeveel rookmelders moet uw woning beschikken?

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er minstens op elke verdieping en in elke kamer een rookmelder zijn.

Rondleiding door Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

Let op!

Ook een appartement is een zelfstandige woning en moet op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. Een kelder- of zolderruimte, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt, en kelders en zolders die een directe toegang hebben en normaal en onmiddellijk te betreden zijn, moeten ook steeds minstens een rookmelder hebben.

Welk type rookmelder moet geplaatst worden?

De rookmelder moet:

  • CE gemarkeerd zijn;
  • voldoen aan de norm NBN EN 14604;
  • reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
  • van het optische type zijn (en dus niet van het ionische type).

Zowel een type met vervangbare batterij als een type voorzien van een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking.
Een type met niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar is aan te raden.

Om rookmelders conform deze wetgeving te plaatsen kunt u steeds bij ons kantoor terecht, onze medewerkers zijn opgeleid in brandveiligheid en kunnen u bijstaan hierbij.

Bron: WonenVlaanderen

Uw appartement verhuren?

Wij kunnen u hiermee helpen!