Nieuws

Verplicht conformiteitsattest in Brugge voor huurwoningen vanaf 01 januari 2022

09 juli 2021

De stad Brugge wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de huurmarkt verbeteren. Het doel is de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huurwoningen garanderen.

Het conformiteitsattest bevestigd dat de verhuurde woning/appartement voldoet aan de conformiteitsvereisten van zelfstandige woningen die door de Vlaamse Regering nader bepaald werden in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Door het conformiteitsattest te verplichten voor alle nieuwe verhuringen en terbeschikkingstellingen wordt deze toegevoegd aan de formaliteiten die horen bij een huurderswissel (net zoals de verplichting van het EPC in het verleden werd opgelegd).

Welke woningen/appartementen?

Voor elke zelfstandige woning, ouder dan 20 jaar, die verhuurd of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats, moet een geldig conformiteitsattest kunnen worden voorgelegd voor alle nieuwe verhuringen en terbeschikkingstellingen vanaf 1 januari 2022 en dit vanaf het moment dat de verhuring/ter beschikkingstelling aanvangt.

Voor woningen waarvan er een technische verslag van minder dan 10 jaar oud beschikbaar is waaruit blijkt dat de woning conform is, en sinds de opmaak van het verslag niet als ongeschikt of onbewoonbaar werden beoordeeld, geldt de verplichting pas 10 jaar na de datum van dit technisch verslag.

Vanaf wanneer gaat dit in?

De verplichting gaat in op 1 januari 2022 om eigenaars en verhuurders ruimte te geven om proactief te handelen en het conformiteitsattest aan te vragen en de nodige herstellingen te kunnen laten uitvoeren.

Er wordt een aanmaning voor woningen waarvoor het conformiteitsattest niet tijdig werd aangevraagd voorzien, later kunnen boetes volgen.

Fotografie Vastgoed | Agence Van den Abeele

Wat is een conformiteitsattest eigenlijk?

Met de aflevering van een conformiteitsattest doet de burgemeester of het agentschap Wonen Vlaanderen uitspraak over de conformiteit van zelfstandige woningen/appartementen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader bepaald werden in de Vlaamse Codex Wonen.

Een woning/appartement kan vanaf 1 januari 2021 een conformiteitsattest krijgen als ze minder dan 7 gebreken categorie I heeft in het technisch verslag en geen enkel gebrek van categorie II of III vertoont. Een gebrek wordt vanaf 1 januari 2021 in een bepaalde categorie ondergebracht in het technisch verslag afhankelijk van de aard van het individuele gebrek:

  • Categorie I: zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken;
  • Categorie II: zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning;
  • Categorie III: zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

Wanneer is de woning/appartement ongeschikt?

Wanneer een woning/appartement volgens het technisch verslag van onderzoek gebreken vertoont die gecatalogeerd worden onder Categorie II of III wordt deze als onbewoonbaar of ongeschikt aanzien.

Opgelet! Bij het onderzoek wordt ook rekening gehouden met de normen voor dakisolatie en dubbele beglazing!

Wenst u hierover meer informatie?

Neem hier contact op met ons!