Advies

Hoe ver moeten bomen en planten van de scheiding staan

24 juni 2015

Minimum afstand

In het zogenaamde Veldwetboek staat dat hoogstammige bomen op 2 meter van de scheiding moeten staan en laagstammige (en levende hagen) op 50 centimeter. Die afstand wordt berekend vanaf de kern van de boom tot aan de scheidingslijn. Deze regel geldt wel alleen als er geen tegenstrijdig gebruik is op de locatie waar je woont. In de praktijk komt zo’n afwijkende regeling niet al te vaak voor. Je kan op het vredegerecht informeren of er een tegenstrijdig gebruik geldt.

Uitzonderingen

Voor fruitbomen geldt een bijzondere regeling. Zulke bomen mogen als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een afstand in acht wordt genomen. Niettemin is het aangewezen om ook voor zo’n bomen een voldoende afstand van de scheiding in acht te nemen.
De vraag of een boom hoog- of laagstammig is hangt af van de soort boom waarover het gaat. Er wordt daarbij gekeken naar de hoogte die de boom zal krijgen en de kroon- en wortelvorming. In de praktijk wordt het hoogstammig karakter vaak aanvaard van zodra het gaat om een boom van meer dan 3 meter hoog.
Voor levende hagen (zoals bv. een beukenhaag) moet eenzelfde afstand worden nageleefd als voor laagstammige bomen. Voor dode hagen (zoals bv. een haag die door droge takken wordt gevormd) wordt er geen wettelijke afstand opgelegd. Deze mogen zelfs op de scheidingslijn worden geplaatst.

Bouwplan Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

Wat als de afstand niet gerespecteerd wordt?

Staat de boom te dicht bij de scheiding dan kan je vragen dat je buur hem uitdoet (rooit). Je kan dit eerst mondeling vragen. Gaat je buur daar niet op in, dan kan je hem een aangetekende brief sturen. Helpt ook dat niet, dan kan je een verzoeningsprocedure starten voor de vrederechter. Als ook dat geen resultaat heeft (er komt geen akkoord of je buur duikt niet op) dan kan je een echte procedure starten bij de vrederechter. Hiervoor doe je best een beroep op de diensten van een advocaat.

Staat de boom er al meer dan dertig jaar dan kan je buur zich eventueel beroepen op de verjaring. Hij kan op die basis het gelijk alsnog aan zijn kant krijgen, tenzij je kan aantonen dat je door de boom een overdreven burenhinder lijdt. Je buur zou zich ook eventueel kunnen beroepen op een akkoord met de vorige eigenaar. Er bestaat nu eenmaal zoiets als een erfdienstbaarheid die men het plantrecht noemt. Die verleent de eigenaar van het heersend erf het recht om beplantingen te hebben op een kortere afstand van het lijdend erf dan door het Veldwetboek wordt toegelaten.

Wat bij hinder?

Staat een boom wel op de juiste afstand maar heb je daar als buur een overdreven hinder door (omdat je tuin onder de vruchten ligt, je zwembad constant onder de bladeren ligt of omdat alle zonlicht uit je tuin wordt weggehouden) dan kan je eveneens vragen dat je buur iets aan de hinder doet. Je kan dan een procedure starten bij de vrederechter op grond van overdreven burenhinder. Je kan dit zelfs doen als de boom er al meer dan 30 jaar staat. In die procedure kan je bv. vragen dat de boom in kwestie wordt gerooid. Het zou ook kunnen dat de rechter een andere maatregel neemt die volstaat opdat je geen hinder meer zou hebben (zoals bv. het snoeien van de boom in kwestie) zodat er geen last meer is naar je woning.

Mag ik de boom plukken?

Fruit dat aan overhangende takken van de bomen van je buur hangt mag je er niet afplukken. Zodra het fruit op jouw grond valt is het wel voor jou. Je mag het afgevallen fruit trouwens niet terugwerpen over de haag of de bladeren die afvielen deponeren bij je buurman.

Bron: Immovlan

Op zoek naar een rentmeester?

Ontdek hier onze formules