Advies

Verplicht asbestinventarisattest

20 november 2020

De asbestinventaris is een inventaris van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in een gebouw of een werkzone. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Wie een woning verkoopt die voor 2001 werd gebouwd, zal in de toekomst over een dergelijk asbestinventarisattest moeten beschikken.

De asbestinventaris dient te worden opgesteld door een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie. Het asbestinventarisatieattest wordt afgeleverd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het is tevens de bedoeling om de asbestinventaris voor woningen in de toekomst op te nemen in de digitale Woningpas.

ASBESTINVENTARISATTEST BIJ VERKOOP

Bij het sluiten van een onderhandse overeenkomst moet de eigenaar de inhoud van het asbestinventarisattest aan de koper meedelen. In de authentieke akte vermeldt de notaris dit eveneens.

Ingeval van mede-eigendom wordt zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel een asbestinventarisattest uitgereikt en meegedeeld.

Zoeken nieuwe woning huren kopen | Agence Van den Abeele

ASBESTINVENTARISATTEST BIJ VERHUUR

Ook bij de verhuring geldt de mededeling van het asbestinventarisattest. Als het attest nog niet beschikbaar is bij het aangaan van de huurovereenkomst, moet het binnen één maand na de datum van het asbestinventarisattest bezorgd worden.

Voor eigenaars van publieke constructies met bepaalde asbesthoudende materialen moeten deze verwijderd worden tegen 2034 en volledig asbestveilig gemaakt worden tegen 2040.

Bron: ovam.be

Uw eigendom laten beheren?

Ontdek hier onze diensten

... en geniet van een optimaal rendement!