Nieuws

Wie betaalt, beslist

Syndicus
11 juni 2019

Vanaf 1 januari 2019 zullen de investeringen en kosten, die enkel gelden en betaald worden door een aantal mede-eigenaars, ook door hen beslist worden en niet meer door alle mede-eigenaars. De syndicus gaat dus dus nu na of de kosten door alle mede-eigenaars dan wel door enkele gedragen zullen worden. In dat laatste geval stemmen enkel die mede-eigenaars mee.

EEN VOORBEELD

Voor de beslissing over de eventuele vervanging van de garagepoort en de bijdragen in de kosten, zullen vanaf nu enkel de mede-eigenaars van de garages hierover beslissen en betalen. Binnen deze groep wordt vanaf nu gekeken of de vereiste meerderheid gehaald wordt.

WELKE MEERDERHEID IS ER NODIG?

De vergadering kan beslissen wanneer aan het begin van de vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig, dus niet alleen de helft van de garage mede-eigenaars. Dat er van de garages weinig mede-eigenaars aanwezig zijn, speelt dus geen rol . Indien er bijvoorbeeld maar één garage-eigenaar aanwezig is, kan deze dan alleen de beslissing nemen.

WAT MET DE BESLISSINGEN VAN VROEGER?

Beslissingen die in het verleden definitief genomen werden, blijven van kracht. Voor beslissingen die daarop verder bouwen, speelt het nieuwe principe echter wél een rol.

Bron: tipsenadvies-vastgoed.be

Vergadering Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

Op zoek naar een syndicus?

Ontdek onze diensten hier