Nieuws

Nieuwe verlenging uitstel Algemene Vergaderingen

Syndicus
03 maart 2021

Update 09/06/2021

Mogelijkheid tot uitstel Algemene Vergaderingen en versoepelde schriftelijke besluitvorming verlengd tot 30 september!

Gezien het vooralsnog niet mogelijk is om fysieke Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen te organiseren worden de eerder genomen maatregelen in verband met de organisatie van Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen in coronatijden opnieuw verlengd tot 30 september van dit jaar.

De coronawet van 20 december 2020 voorzag een mogelijkheid tot uitstel van AV’en tot 9 maart 2021 (art. 54 en 56). Het gaat hier om een mogelijkheid voor syndici om AV’en (die normaal moeten plaatsvinden tot 9 maart as.) uit te stellen naar de eerstvolgende in het reglement van interne orde vastgelegde periode van 15 dagen. Echter, de coronamaatregelen werden recent verlengd, waardoor een verlenging van deze uitstelmogelijkheid zich opdrong (nu dus tot 30 september 2021).

Op heden is dit nog steeds het geval en is er een verlenging tot 30 september afgekondigd, wij konden intussen enkele eerste signalen ontvangen van kabinet van Justitieminister Van Quickenborne dat een fysieke algemene vergadering wellicht reeds zal mogelijk zijn vanaf de zomer (mogelijk vanaf 01 juli 2021).

  • Hou er wel rekening mee dat een uitnodiging voor een algemene vergadering 3 weken voordien moet uitgestuurd worden, en die periode net in de vakantieperiode valt waar zovelen naar uit hebben gekeken. Realistisch gezien zal een algemene dus pas plaatsvinden vanaf de tweede helft van de zomer.


Huurcontract tekenen Agence Van den Abeele | Agence Van den Abeele

Ook tot zeker 30 september zal de versoepelde schriftelijke besluitvorming (art. 55) gelden, waarmee schriftelijke AV’en (om bijvoorbeeld dringende beslissingen te nemen) met de gewone deelnamevereiste (zoals bij een fysieke AV) kunnen beslissen;

Hierbij dient meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deel te nemen en deze mede-eigenaars dienen ten minste over de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te beschikken om een rechtsgeldige beslissing te verkrijgen.

De beslissingen zelf worden genomen met de vereiste meerderheden zoals vastgelegd in Burgerlijk Wetboek 577

bron: BIV

Op zoek naar een nieuwe syndicus?

Vraag hier uw gratis offerte aan!