Nieuws

Mag je zomaar een camera aan je voordeur hangen?

Kopen
11 december 2019

Camera’s zijn alomtegenwoordig vandaag de dag maar wat zijn de regels? Als professionele syndicus krijgen wij meer en meer de vraag om dergelijke systemen te plaatsen in een vereniging van mede-eigenaars (VME).

Mag u zomaar een bewakingscamera aan de voorgevel van uw woning hangen om de toegang tot de woning te controleren?

Voor een videoparlofoon zijn ere geen regels omdat die enkel dient ter identificatie wie er aanbelt,

Voor wat betreft camera’s aan de woning, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de videoparlofoon en anderzijds de bewakingscamera. Als een camera ingezet wordt om misdrijven of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven, dan is die onderworpen aan de Camerawet.

DE BASISREGELS VAN DE CAMERAWET

Eigen bevoegdheid

Men mag de camera enkel richten op een plaats waarvoor men zelf bevoegd is. Filmen is enkel toegestaan op plaatsen waar jij bevoegd bent. Dus niet de buren of de openbare weg filmen.

Proportionaliteit

Het proportionaliteitsbeginsel betekent dat er een evenwicht moet bestaan tussen het individueel belang van diegene die de camera plaatst én het recht op de bescherming van het privéleven van de gefilmde persoon. In elk geval om een woning te beschermen, mag er gefilmd worden.

Agence Van den Abeele Brugge | Agence Van den Abeele

Aangifte

Indien de camera binnen in de woning is geplaatst, is geen aangifte vereist.

Indien de camera gericht is op plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door het publiek zoals bijvoorbeeld een handelszaak, shoppingcenters, grootwarenhuizen, een loketzaal van een bank, musea, een sportzaal, een restaurant, cafés,… dan moet de plaatsing van de camera worden doorgegeven aan de politie.

Je woning valt onder niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen. Plaats je een camera dan dien je dit aan te geven bij de politie en wordt deze opgenomen in een nationaal register.

Pictogram

Diegene die een bewakingscamera plaatst, is steeds verplicht om een pictogram aan te brengen, waarmee hij de mensen verwittigt dat er wordt gefilmd.

Sancties

Overtredingen van de Camerawet, zoals het niet-plaatsen van het pictogram of het niet-aangeven van de camera worden gestraft met een geldboete van € 150 tot € 600.

Bron: immo-vlan.be

Uw pand verhuren?

Ontdek onze diensten

.. Wij kunnen u vast helpen!