Nieuws

Het energieprestatiecertificaat, EPC

Verhuren
02 juli 2015

Waarom is dit verplicht?

Door een Europese richtlijn in te voeren wil de Europese Unie actief meehelpen aan de vermindering van het globale energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.
In België valt dit onder de bevoegdheid van de verschillende gewesten en is de verplichting hiervan ingevoerd sinds 2008 voor de verkoop van woningen en appartementen. In 2009 is de verplichting ingegaan voor de verhuur van deze onroerende goederen.

Wie stelt dit op?

Het EPC dient steeds opgesteld te worden door een energiedeskundige type A, deze heeft een erkenning van het Vlaams Energieagentschap.
Deze voert een inspectie van de woning uit en kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, etc...
Daarna stop hij deze gegevens in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma om de energiescore te berekenen.
Een lijst van de energiedeskundigen kunt u terugvinden op de website www.energiesparen.be onder de rubriek "verkopen en verhuren".

Welke woningen dienen dit te hebben?

Het EPC is verplicht voor woningen, appartementen, sociale woningen en studio's die verkocht of verhuurd zullen worden.

Bij verkoop wordt verstaan dat de gehele woning in volle eigendom wordt aangeboden, wanneer er schenkingen, erfpachten of verkopen van slechts een aandeel zijn is er geen EPC vereist.
Ook woningen die onbewoonbaar verklaard werden of niet over een verwarming beschikken dienen niet over een EPC te beschikken.

Bij verhuur wordt de gewone verhuring verstaan, dit is een verhuur over een periode van meer dan twee maanden. Zo dient bijvoorbeeld een vakantiewoning die verhuurd wordt voor minder dan 2 maanden niet over een EPC te beschikken.
Het EPC dient steeds aan het huurcontract worden gehecht.

Wie dient dit certificaat te betalen?

De eigenaar die een woning te koop of te huur aanbiedt is verantwoordelijk om het EPC te laten opstellen door een deskundige. De eigenaar kan natuurlijk steeds de optredende makelaar machtigen om dit te laten opstellen.
Het attest blijft 10 jaar geldig. Het is aangewezen om bij grote ingrijpende werkzaamheden (nieuwe ramen, zolderisolatie, ...) een nieuw attest op te stellen. Hierdoor zal de woning opnieuw interessanter op de markt worden en meer kandidaten aantrekken.

Wat als er geen attest is?

Wanneer een woning verkocht of verhuurd wordt zonder een geldig EPC, dan loopt de verkoper of de verhuurder het risico op een geldboete.
Het Vlaams Energieagentschap voert steekproeven uit op de aanwezigheid van de certificaten bij transacties.
Als er wordt vastgesteld dat er geen EPC voor handen is kan de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting om uitleg te verschaffen waarom er geen EPC aanwezig is.
Daarna kan hij een boete opgelegd worden tussen de 500 en 5.000 euro.

Zoek je een energiezuinig appartement?

Te huur

Ontdek hier ons aanbod