Nieuws

Belangrijke wijziging huurindexatie vanaf 01 oktober 2023.

Verhuren
26 september 2023

Belangrijke wijziging met betrekking tot huurindexatie vanaf 01 oktober 2023.

Vanaf 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 was een beperking op indexatie voor energieverslindende woningen. Deze regeling was van toepassing op alle woninghuurcontracten, zowel die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet (afgesloten vanaf 1 januari 2019) als de Woninghuurwet (afgesloten voor 1 januari 2019).

Concreet betekende dit het volgende:

  • Als uw woning beschikt over een EPC-label A+, A, B en C, kon de huur maximaal met 100% geïndexeerd worden. In dit geval veranderde er dus niets.
  • Indien uw woning echter een EPC-label E of F heeft, of als er geen EPC beschikbaar was, mocht er geen indexatie plaatsvinden.
  • Voor woningen met een EPC-label D was de maximale indexatie beperkt tot 50%.


Vanaf 1 oktober 2023 keert de regeling terug naar de mogelijkheid tot volledige indexatie voor alle contracten, zonder de koppeling aan energie labels.

Het is echter belangrijk op te merken dat verloren gegane indexatie voor energieverslindende woningen niet achteraf gecompenseerd kan worden. Daarom wordt er vanaf heden een 'correctiefactor' toegevoegd aan de indexatieformule. Dit betekent dat alleen het indexatiecijfer op dat moment in aanmerking wordt genomen, zonder rekening te houden met gestegen indexen in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.

De mogelijkheid tot huurindexatie wordt dus opnieuw beperkt voor energieverslindende woningen vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. De regeling is van toepassing op alle woninghuurcontracten, zowel deze die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet (afgesloten vanaf 1 januari 2019) als de Woninghuurwet (afgesloten voor 1 januari 2019).


AVDA 10 2022 REPORTAGE 191 A2285 WEB | Agence Van den Abeele

Concreet:

Een woning met correctiefactor voor energielabel D

Als de huurovereenkomst verjaarde tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022, wordt de correctiefactor verkregen door toepassing van de formule:

(indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023) x [1 + 50% x (indexcijfer 2023 / indexcijfer 2022-1)].

  • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
  • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2023 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.


Als de huurovereenkomst verjaart tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, wordt de correctiefactor verkregen door toepassing van de onderstaande formule:

(indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022 / indexcijfer 2021-1)].

  • Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
  • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Correctiefactor energielabel E en F (of geen EPC)

Als de huurovereenkomst verjaarde tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022, is de correctiefactor het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022, gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2023.

Als de huurovereenkomst verjaart tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022, is de correctiefactor het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2021,gedeeld door het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.

Hulp nodig bij het indexeren? Op zoek naar een rentmeester?

Contacteer ons nu