Art. 577-14

<Ingevoegd bij W 1994-06-30/34, art. 2; Inwerkingtreding : 01-08-1995>

De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht. De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

Op zoek naar een nieuwe syndicus?

Ontdek hier wat wij voor u kunnen doen

Wij zorgen alvast voor een optimaal rendement!