Nieuws

Ontdek de Opknappremie van Stad Brugge: Investeer Slim in je Woning

Verhuren
15 mei 2024

In een streven naar een hogere woonkwaliteit, biedt Stad Brugge een opknappremie aan om huiseigenaren te ondersteunen bij het renoveren en verbeteren van hun woningen. Deze premie richt zich op vier kernpijlers die essentieel zijn voor een leefbare thuis: comfortabel wonen, gezonde binnenlucht, veiligheid en duurzaamheid. In dit artikel leggen we uit wat de premie inhoudt, wie ervoor in aanmerking komt, en hoe je deze kunt aanvragen.

1. Doel van de Premie De opknappremie van Stad Brugge is in het leven geroepen om huiseigenaren financieel te ondersteunen bij renovaties die de levenskwaliteit in hun woningen verhogen. Dit initiatief draagt bij aan het verbeteren van de stedelijke leefomgeving, het verhogen van de energie-efficiëntie van gebouwen en het ondersteunen van de lokale economie door werk te verschaffen aan lokale aannemers.

2. Voorwaarden voor Aanvraag Om in aanmerking te komen voor de opknappremie, moet je eigendom gelegen zijn in Stad Brugge en moet de woning voldoen aan bepaalde basisvereisten die tijdens een voorafgaande inspectie worden gecontroleerd. Daarnaast moet de aanvrager eigenaar zijn van het pand en mag het niet verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor. Meer details over de specifieke eisen en uitzonderingen zijn te vinden op de officiële website van Stad Brugge.

3. Aanvraagprocedure Het aanvragen van de opknappremie is eenvoudig en kan digitaal via de website van Stad Brugge worden gedaan. Na het indienen van de aanvraag volgt een beoordeling door een stadsexpert die bepaalt of het renovatieproject voldoet aan de gestelde criteria. Na goedkeuring wordt de premie uitgekeerd.

AVDA 10 2022 REPORTAGE 191 A2293 WEB | Agence Van den Abeele

4. Voordelen voor Huiseigenaren De premie biedt tal van voordelen:

  • Financiële ondersteuning: Vermindert de economische last van renovaties.
  • Energiebesparing: Door verbeteringen zoals isolatie en nieuwe verwarmingssystemen dalen de energiekosten.
  • Comfortverbetering: Renovaties kunnen het thuiscomfort aanzienlijk verhogen, met nieuwere faciliteiten en betere leefruimtes.
  • Waardeverhoging van het pand: Verbeteringen kunnen de marktwaarde van het huis verhogen.


5. De Vier Pijlers van de Opknappremie

  • Comfortabel wonen: Renovaties die het comfort in huis verhogen, zoals geluidsisolatie, nieuwe douche of dakbedekking, goten en regenpijpen.
  • Gezonde lucht binnen: Systemen voor betere ventilatie type C of D, of wering van grondvocht om een gezonder binnenklimaat te creëren.
  • Een veilige woning: Aanpassingen die de veiligheid verhogen, zoals het vernieuwen van elektrische bedrading of het installeren van een beter beveiligingssysteem. Ook borstweringen, trapleuningen en betere sloten vallen hieronder.
  • Duurzaamheid: Maatregelen die bijdragen aan een verminderde ecologische voetafdruk, bijvoorbeeld een gescheiden riolering of groendaken en isolatie van daken, vloeren, muren, etc...

Conclusie De opknappremie van Stad Brugge biedt een prachtige kans voor huiseigenaren om te investeren in hun woning met ondersteuning van de gemeente. Door in te zetten op duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en comfort, bouwt Brugge aan een toekomstbestendige stad. Wil je meer weten of de premie aanvragen? Bezoek de website van Stad Brugge voor alle details en start vandaag nog met het plannen van je renovatieproject!

Advies nodig om te verhuren?

Contact