Nieuws

Condensatieketels in appartementsgebouwen

Syndicus
17 augustus 2015

Over welke verplichting spreken we?

  • Ten eerste moeten alle toestellen voor warmteproductie, zoals verwarmingsketels, warmtepompen en boilers een energielabel krijgen, net zoals bij elektrische huishoudtoestellen.
  • Ten tweede legt de nieuwe wet een minimaal rendement op voor alle nieuwe verwarmingsketels. Een gewone hoogrendementsverwarmingsketel zal niet meer voldoen aan die nieuwe minimumvereisten. Een condensatieketel wel. De condensatieketel op aardgas kunt u herkennen aan het HR-top-label en die op stookolie aan het Optimaz-elite-label.

De vervanging van oude verwarmingsketels wordt niet verplicht. Maar als vanaf 26 september 2015 een oud verwarmingstoestel wordt vervangen, zal het nieuwe moeten voldoen aan de strengere minimumvereisten en zal in de meeste gevallen een condensatieketel moeten worden geplaatst. Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel dus in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen.

Men kan ook voor andere milieuvriendelijke oplossingen kiezen: warmtepomp, zonneboiler, micro-WKK, ....

Is dit simpel aan te passen?

Vaak dient bij het plaatsen van een condensatieketel ook de schouw vevangen te worden. In vele appartementsgebouwen lopen de schouwen door elkaar. Op deze schouwen zijn (vaak bij oudere gebouwen) diverse appartementen en afvoeren op aangesloten.

Wanneer een appartementsgebouw over 1 collectieve verwarmingsketel beschikt vormen er zich vaak geen problemen om over te schakelen op een condenserende ketel. Wanneer echter elke appartement beschikt over zijn eigen verwarmingstoestel kunnen er problemen optreden om over te schakelen. Hiervoor zijn reeds oplossingen in de maak, bijvoorbeeld shuntshouwen, etc..

Meer informatie hierover kunt u bij uw syndicus terugvinden.

Agence Van den Abeele bouwplan | Agence Van den Abeele

Waarom aanpassen?

Het hoge energieverbruik van onze woningen moet dringend dalen. De laatste jaren beslisten al heel wat eigenaars om het oude verwarmingstoestel te vervangen door een nieuwe met een veel beter rendement. Maar nog steeds staan er heel veel verouderde individuele cv-ketels in Vlaanderen!

Met deze economische ontwerprichtlijn, die in september 2015 van kracht wordt, zal de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard worden in Europa. Door deze richtlijn wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een lager energieverbruik voor de consument. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een energielabel, gaande van A tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden.

Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat voor het eerst bij alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten wordt. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies.

Wat mag er nu nog vanaf 26 september 2015?

Dit betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies.

In de praktijk:

  • Er zijn zowel eisen voor cv-ketels met een vermogen <= 70 kW als voor ketels met een groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels <= 70 kW.
  • Nieuwe eis vanaf 26/09/2015: de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag niet lager zijn dan 86 %. Er is één belangrijk uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde schouw worden aangesloten. Hier mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %.
  • Opgelet: Er is hierop een belangrijke uitzondering. Eind 2014 werd een addendum goedgekeurd bij NBN D51-003. Vanaf 1 september 2015 kunnen geen nieuwe B toestellen geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en WC's, ook niet voor de vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.

Mag ik mijn bestaande cv-ketel nog verder gebruiken?

Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw installatie ook voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. De belangrijkste eisen werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 8 december 2006. In mei 2014 werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat betreft aardgasketels.

Hoeveel bespaar ik door een oude cv-ketel te vervangen?

Check de energiewinstcalculator.

Bron: Unizo

Op zoek naar een nieuwe syndicus

Wij kunnen u vast helpen!