Advies

Het nut van een gedetailleerde plaatsbeschrijving

30 juni 2020

De plaatsbeschrijving vormt het bewijs van de staat van de woning bij het begin van de huur.

Dat is belangrijk op het einde van de huur, omdat de huurder de gehuurde woning moet teruggeven in haar oorspronkelijke staat.

De huurder en verhuurder zijn verplicht om op tegenspraak (in aanwezigheid van beide partijen of hun vertegenwoordigers) en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren terwijl de woning onbewoond is of tijdens de eerste maand van de verhuring. De plaatsbeschrijving moet bij de huurovereenkomst worden gevoegd en mee worden geregistreerd.

Fotografie Vastgoed | Agence Van den Abeele

WIE MAG DE PLAATSBESCHRIJVING OPMAKEN?

De plaatsbeschrijving mag worden opgemaakt door de huurder en verhuurder zelf, door een deskundige, al dan niet door de rechter aangesteld of door de rentmeester van de eigenaar.

De voorwaarden voor een goede plaatsbeschrijving moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk worden opgesteld in aanwezigheid van de huurder en de verhuurder of hun vertegenwoordigers.
  • De plaatsbeschrijving moet gedateerd en ondertekend zijn door huurder en verhuurder persoonlijk of hun vertegenwoordigers.
  • En tenslotte moet de plaatsbeschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn.

Ingeval van wijzigingen aan de woning na de plaatsbeschrijving kan huurder of verhuurder eisen dat er een bijvoegsel aan de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Dat bijvoegsel moet dan ook worden geregistreerd.

WAT BIJ HET EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST?

Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder of de huurder aan de tegenpartij vragen om opnieuw een plaatsbeschrijving op te maken. Dat moet ten laatste gebeuren op het ogenblik waarop de verhuurder de teruggave aanvaardt van de sleutels van de woning.

Als er bij het begin van de huurovereenkomst een gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder de woning teruggeven in de oorspronkelijke staat zoals beschreven in die plaatsbeschrijving. Schade of gebreken die niet in de plaatsbeschrijving staan vermeld, moet de huurder herstellen of vergoeden, behalve de schade ten gevolge van normale slijtage.

Als er bij aanvang van de huurovereenkomst geen gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet men aannemen dat de woning nog altijd in haar oorspronkelijke staat is zoals bij het begin van de huur.

Vastgoedbeheer uit handen geven?

Beheer

Ontdek onze formules, voor u samengesteld hier!