Nieuws

Wie betaalt onroerende voorheffing

Kopen
14 juli 2015

Onroerende voorheffing?

Onroerende voorheffing is een belasting op onroerende goederen die de eigenaar jaarlijks moet betalen.
Het bedrag wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (K.I.) welke steeds gepubliceerd wordt bij de verkoop van een huis.
Dit kan je ook terugvinden op uw aanslagbiljet van onroerende voorheffing.

Hoeveel?

De tarieven zijn als volgt vastgelegd door de Gewesten:

  • 2,5% van het K.I. voor gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest (1,6% voor panden die verhuurd worden als sociale woning)
  • 1,25% van het K.I. voor gebouwen gelegen in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (0,8% voor panden die verhuurd worden als sociale woning)

Deze basisbelasting die wordt geheven door het Gewest vertegenwoordigt slechts een fractie van de onroerende voorheffing die je dient te betalen. De heffingen die door de gemeenten, provincies en agglomeraties worden opgelegd zijn veel hoger en kunnen elk jaar veranderen. Deze laatste worden elk jaar bepaald door de gemeente- en provinciale raden.


Overeenkomst tekenen | Agence Van den Abeele

Wie betaalt?

De persoon die de onroerende voorheffing dient te betalen is de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar een zakelijk recht kan doen gelden, d.w.z. :

  • de volle eigenaar (aan wie het vastgoed toebehoort)
  • de bezitter (degene die houder is van een vastgoed en de opbrengst ervan geniet)
  • de erfpachter (degene die een huurcontract op lange termijn aangaat, d.w.z. 27 tot 99 jaar)
  • de opstalhouder (degene die naakte eigenaar is van de gebouwen, werken of beplantingen op andermans grond, waarvoor hij de toelating heeft verkregen door middel van een geregistreerd contract)
  • de vruchtgebruiker (degene die het recht heeft een vastgoed te gebruiken en te genieten van de vruchten ervan, op voorwaarde dat hij de substantie ervan bewaart)

Ingeval een gebouw wordt gekocht/verkocht is degene die eigenaar is op 1 januari van het lopende jaar als enige verantwoordelijk voor de betaling en is hij onroerende voorheffing verschuldigd aan de administratie.
Het is echter mogelijk om met de koper overeen te komen dat hij een deel van de onroerende voorheffing van het lopende jaar te zijner laste neemt.

Ingeval het gaat over nieuwbouw dient de onroerende voorheffing te worden betaald in het jaar volgend op het jaar waarin de woning wordt betrokken.

Ingeval een vastgoed wordt verhuurd is het de eigenaar die de onroerende voorheffing betaalt. Hij kan deze niet verhalen op de huurder.

Bron: http://immo.vlan.be/

Ontdek ons aanbod te koop

Te koop