Advies

Wat is een reservekapitaal?

Syndicus
19 augustus 2020

DE TERM "RESERVEKAPITAAL"

Deze term wordt gebruikt om de som van de periodiek ingebrachte bedragen, steeds beslist door een algemene vergadering, bedoeld voor niet periodieke uitgaven te benoemen.

Dit reservekapitaal kan bijvoorbeeld aangewend worden om grotere kosten zoals een dakvernieuwing of liftrenovatie, beslist op de algemene vergadering te financieren. Let wel dat de aanwending van het reservekapitaal steeds ook een beslissing van de algemene vergadering vergt! Indien er niet voldoende middelen in het werkkapitaal aanwezig zijn kan deze rekening (een spaarrekening) niet zomaar aangesproken worden om bijvoorbeeld de elektriciteit in de gemene delen te betalen. In dergelijke gevallen dient een bijkomende provisie opgevraagd te worden door de syndicus.

TERUGKRIJGEN BIJ VERKOOP?

In tegenstelling tot een werkkapitaal blijft het reservekapitaal in feite eigendom van de vereniging van mede-eigenaars en kan dit niet teruggegeven worden. Dit klinkt als een reden om geen reservekapitaal op te starten, echter is niets minder waar! Een reservekapitaal kan ervoor zorgen dat dringend nodige werken toch gefinancieerd kunnen worden waarbij de verkoopwaarde van het appartement of onroerende goed in mede-eigendom hoger blijft. Een goed onderhouden gebouw is namelijk meer aantrekkelijk voor verkoop!

Bovendien kan de aanwezigheid van een reservekapitaal als argument gebruikt worden voor eventuele gebreken aan het gebouw. Er werd immers reeds gespaard om dat gebrek op te lossen!

Huurvoorwaarden overlopen | Agence Van den Abeele

Op zoek naar een syndicus?

Bekijk hier alvast onze diensten

We zijn er zeker van dat we u kunnen helpen!