Nieuws

Nieuwe energienorm voor verhuur goedgekeurd

Verhuren
13 december 2023

De nieuwe energienorm is recentelijk door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd en zal vanaf 1 januari 2030 van kracht worden. Deze norm legt vast dat er vanaf die datum ook aan een bepaalde energie prestatie dient voldaan te worden vooraleer kan verhuurd worden.

Het niet voldoen aan deze norm kan resulteren in de ongeschiktheid van de woning, wat belangrijke juridische en financiële gevolgen met zich meebrengt.

Halfopen en vrijstaande woningen dienen tegen die datum minimaal energielabel E te behalen, terwijl rijwoningen en appartementen label D dienen te bereiken. Voor alle woningen betekent dit dus concreet dat label F na 2030 niet meer acceptabel is.

Vanaf 2035 wordt dit nog strenger voor halfopen en en is label D vereist, tegen 1 januari 2040 moet zelfs label C behaald worden om aan de energienorm te voldoen. Woningen die hier niet aan voldoen, riskeren het verlies van het conformiteitsattest, de verklaring van ongeschiktheid en strafbaarheid bij verhuur.

Rijwoningen en appartementen hebben een iets eenvoudiger traject. Voor hen geldt dat label D vanaf 1 januari 2030 vereist is, gevolgd door label C vijf jaar later.

Rijwoningen en appartementen met label E of F na 2030 kunnen niet langer een conformiteitsattest krijgen, en de verhuur ervan kan leiden tot juridische consequenties.

Belangrijk is te benadrukken dat de bestaande dakisolatie- en enkel glasnorm onveranderd blijven en naast de energienorm blijven bestaan.


AVDA 08 2023 REPORTAGE 191 A1087 WEB | Agence Van den Abeele

De gevolgen van inbreuken op de energienorm worden ingedeeld als een gebrek van categorie II, wat de ongeschiktheid van de woning tot gevolg kan hebben. Bij het uitblijven van snel herstel door de eigenaar kan de burgemeester de ongeschiktheid uitspreken, wat resulteert in het nietig verklaren van het huurcontract door de vrederechter.

Huurders moeten dan onmiddellijk vertrekken, en verhuurders moeten ontvangen huurgelden terugstorten, mogelijk met aftrek van een bezettingsvergoeding toegekend door de vrederechter. Bovendien wordt de woning opgenomen in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, wat extra belastingen met zich meebrengt na verloop van tijd.

Een opvallende implicatie van deze energienorm is de verplichting voor elke huurwoning om over een geldig EPC (Energieprestatiecertificaat) te beschikken, zelfs voor langlopende huurcontracten. Het indienen van een EPC is namelijk essentieel om aan de energienorm te voldoen.

Het ontbreken van een EPC kan worden beschouwd als een inbreuk op de energienorm en kan leiden tot de ongeschiktheid van de woning. Het is dus van groot belang dat verhuurders ervoor zorgen dat hun huurwoningen over een geldig EPC beschikken om mogelijke problemen te voorkomen.

Wenst u hierover meer informatie?

Neem contact op met ons